Clybiau a Sefydliadau (Digwyddiadau cyson)

Clubs & Organisations (Regular Events)

Ysgol Feithrin...........

Ti a Fi ....................

Weekly Organisations:


Camera Club.................

Childrens Dancing..........
Bounce..........................

Plantos Bach..................
Yoga.............................

Theatr Ieuenctid..............

Yoga.............................
Childrens Dancing..........
Bounce..........................
Line Dancing..................

Gwendraeth Valley Twirlers

Monthly Organisations:


Community Council
Pontyberem Park Association
Merched Y Wawr
Historical Society

Daily (term time)
Mon, Tue, Thurs

 

Monday

Monday
Monday

Tuesday
Tuesday

Wednesday

Thursday
Thursday
Thursday
Thursday

Friday

2nd Thursday 
1st Wednesday 
2nd Thursday 
4th Thursday 

9.00am - 12.00pm
12.30 - 3.00pm
12.30 - 2.00pm

6.30pm - 8.30pm

4.00pm - 6.00pm
6.30pm - 7.30pm

 

4.00 - 6.00pm
6.00 - 9.00pm

5.00pm - 8.00pm

10.30am - 12.30pm
4.00pm - 6.00pm
6.15pm - 7.15pm
7.30pm - 9.30pm

6.00pm - 8.30pm

6.30pm - 9.00pm
7.00pm
2.00pm - 4.00pm
7.00pm - 9.00pm

1532704.png

Banc bwyd

Os ydych am roi i unigolion neu deuluoedd llai ffodus yn ein cymuned, mae gennym banc bwyd yn y derbynfa.

Food bank

If you wish to donate to individuals or families in our community, we have a food bank in reception.

54564 Pontyberem Communty Council Produc

(Yr 2ail ddydd Sadwrn, misol / 2nd Saturday monthly)

Prif ddigwyddiadau'r neuadd ar y dudalen cartref.
Main auditorium events on home page.