top of page

Cyswllt / Contact

Croesewir ymwelwyr bob amser i'n neuadd gymunedol. Os oes unrhyw beth yr hoffech ei wybod am y lleoliad, cysylltwch â ni. 


Visitors are always welcome to our community hall. If there’s anything you’d like to know about the venue, please get in touch.

Coalbrook Road, Pontyberem, Llanelli, SA15 5HU

info@neuaddpontyberemhall.com

cyngorcymunedpontyberem@gmail.com

Swyddfa/Office: 01269 871075

Clerc/Clerk - Mrs Eryl Pellow

2 Dreonnen
Pontyberem
Llanelli
Carmarthenshire
SA15 5LA

Home: 01269 870555    Mob: 07415 355659

Ffurflen gyswllt / Contact form

Diolch am gysylltu, byddwn yn ymateb mor gynted â phosib.

Thank you for contacting us, we will reply as soon as possible.

Neuadd Goffa Pontyberem.

Cyfarfodydd Misol / Monthly Meetings

Cliciwch isod i gael mynediad at agendas a munudau //

Click below for access to agendas and minutes

Cyngor y Gymuned / Community Council

Cliciwch isod am fynediad i wefan Cyngor Cymuned Pontyberem.

Click below for access to the Pontyberem Community Council website.

Mudiadau/Organisations:

Yoga: (Monday) Laura 07976878374 (Thursday) Yvonne Lewis 01269 870494

Camera Club: Dorothy Jones 01269 870312

Childrens' Dancing: Samantha Williams 07779972531

Theatr Ieuenctid: Menter Cwm Gwendraeth 01269 871600

Community Council: Eryl Pellow 01269 87555 / Alban Rees 01269 870346

Merched Y Wawr: Stella Treharne 01269 870267

Historical Society: Donald Williams 01269 870365

Forms / Ffurflenni

Please download the appropriate form and return to the hall / Lawrlwythwch y ffurflen penodol a'i dychwelyd i'r neuadd.

Hall Hire Form

Thetare.png

Facilities Hire Form

Facility.png

Ffurflen llogi'r neuadd

Theatre cym.png

Ffurflen llogi cyfleusterau

Facility cym.png
bottom of page