Digwyddiadau / Events

Call to book: 01269 871075

Queen2.jpg
Hydref 17 October
 Clic/Click
(Yr 2ail ddydd Sadwrn, misol / 2nd Saturday monthly)

Partion plant / Children's parties

 £45 - 3 awr/hr

Opsiynau lluniaeth ar gael/Catering options available

Os ydych am roi i unigolion neu deuluoedd llai ffodus yn ein cymuned, mae gennym banc bwyd yn y derbynfa.

If you wish to donate to individuals or families in our community, we have a food bank in reception.

Ein lleoliad /  Our venue

Calon y pentref / The heart of the village

Caiff Neuadd Pontyberem ei hystyried fel un o'r neuaddau pentref gorau yng Nghymru ac mae cryn ganmoliaeth i'w rhagoriaeth acwstig. O ganlyniad ymddangosodd artistiaid o fri rhyngwladol yn rheolaidd ar ei llwyfan.

Pontyberem Hall is regarded as one of the finest village halls in Wales with the acoustics being highly acclaimed. Consequently world renowned artists have regularly appeared on the stage. 

©2018 by Cyngor y Neuadd. Proudly created with Wix.com