fullsizeoutput_5c4.jpeg
fullsizeoutput_6ac
fullsizeoutput_5c2.jpeg
fullsizeoutput_5c1
fullsizeoutput_5c5.jpeg

Newyddion / News

Rhowch Waed / Give Blood

welshblood.org.uk 0800 252 266

Queen 2

(Yr 2ail ddydd Sadwrn, misol / 2nd Saturday monthly)

Partion plant / Children's parties

 £45 - 3 awr/hr

Opsiynau lluniaeth ar gael/Catering options available

Ein lleoliad /  Our venue

Calon y pentref / The heart of the village

Caiff Neuadd Pontyberem ei hystyried fel un o'r neuaddau pentref gorau yng Nghymru ac mae cryn ganmoliaeth i'w rhagoriaeth acwstig. O ganlyniad ymddangosodd artistiaid o fri rhyngwladol yn rheolaidd ar ei llwyfan.

Pontyberem Hall is regarded as one of the finest village halls in Wales with the acoustics being highly acclaimed. Consequently world renowned artists have regularly appeared on the stage. 

©2018 by Cyngor y Neuadd. Proudly created with Wix.com